„Pory Roku” w plastyce i fotografii

W „Galerii w Starostwie” otwarto we wtorek 16 stycznia wystawę pokonkursową Powiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pory Roku” ogłoszonego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży co świadczy zdaniem organizatorów o ogromnym potencjale oraz wrażliwości młodych twórców.  Na konkurs nadesłano 200 prac plastycznych oraz fotografii. We wszystkich pracach widać ogromne wyczucie tematu i w wielu wypadkach bardzo dobre przygotowanie warsztatowe. Komisja konkursowa w składzie Bogumiła Karaś-Lapczyk, Ilona Myszka i Janusz Rzymanek postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Nagrody specjalne weszły do kalendarza na rok 2024 wydanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. W wernisażu uczestniczyli również zaproszeni goście: Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wicestarosta Marek Profaska, Elżbieta Pierchała – członek Zarządu Powiatu oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Zdrowia Grzegorz Potysz. W części muzycznej spotkania wystąpiła Julia Usarek.

 Laureatom i ich opiekunom gratulujemy.  

Skip to content