Kompleks Sportowo Rewalidacyjny

Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.301.448,72 zł, z czego 85% wartości inwestycji zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 8.2 „Infrastruktura placówek oświaty”. Projekt ten zakłada realizację tak ważnego dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia i cieszy się poparciem i aprobatą władz powiatu. To kluczowe przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez ekspertów, a następnie pozytywnie zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego i uzyskując wysoką trzecią lokatę dało szansę na realizację ważnej misji społecznej (projekt zajął 3 miejsce, uzyskując 97,88% punktów).
Projekt obejmował budowę przy istniejącym Zespole Szkół Specjalnych budynku o funkcjach sportowo-dydaktycznych, o powierzchni całkowitej 1829 m² i kubaturze 9211 m³. Powierzchnia użytkowa obiektu dzieli się na część sportową, o powierzchni 811,25 m² i część dydaktyczną (rewalidacyjną) o powierzchni 440,25 m².
Projektowany zakres sali gimnastycznej przeznaczony będzie dla uczniów szkoły podstawowej oraz innych uczniów szkół publicznych pod nadzorem wychowawców. Na sali gimnastycznej zamontowano trybuny w postaci 2 rzędów siedzących i miejsca stojące, które są skomunikowane i przewidziane ergonomią dla widzów również dorosłych. Płyta boiska wykończona jest wykładziną o szerokim profilu dla róznego rodzaju rozgrywek sportowych uwzględniając również ewentualne obiążenie pod kątem widowiskowym. Sala posiada niezależne drogi komunikacyjne do placówek szkolnych jak i oficjalne na zewnątrz budynku. Łącznik zaprojektowano tak, aby umożliwiał przejście do sali ale również sprawne komunikowanie się pomiędzy obiektami szkoły istniejącej i nowych salek zajęć.
W części dydaktycznej przewidziano salki małe (dla grup 5-10 osobowych) terapii zajęciowej, 2 salki audytoryjne oraz gabinet masażu. Pomieszczenia przewidziano pod funkcję rewalidacyjno – rehabilitacyjną. Cały parter obiektu, łącznie z toaletami będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w II kwartale 2009 r., natomiast zakończenie realizacji projektu nastąpiło w II kwartale roku 2011.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf RFZ_kompleks_sportowo-rewalidacyjny 71 KB 377
pdf Budowa kompleksu sportowo - rewalidacyjnego 4 MB 428
Skip to content