Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn.zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Katalog głównych cyberzagrożeń (wg. ENISA Threat Landscape):

 1. Złośliwe oprogramowania (malware);
 2. Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych;
 3. Phishing, czyli bezpośrednie wyłudzanie poufnych informacji lub za pomocą złośliwego oprogramowania;
 4. Ataki na aplikacje internetowe;
 5. SPAM – niechciana korespondencja ;
 6. Ataki DDoS – czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie wzmożonego ruchu;
 7. Kradzież tożsamości;
 8. Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych;
 9. Zagrożenia wewnętrzne powodowane przez pracowników;
 10. Botnet-y – sieci komputerów przejętych przez przestępców;
 11. Ingerencja fizyczna, uszkodzenia oraz kradzież;
 12. Wyciek danych;
 13. Ataki ransomware w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie lub nieujawnianie wykradzionych danych;
 14. Cyberszpiegostwo;
 15. Kradzież kryptowalut (cryptojacking).

Źródła:

Skip to content