Przebudowa drogi 5025S

Przebudowa drogi 5025S w Powiecie Rybnickim

„Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S w powiecie rybnickim” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Przedmiotem projektu był remont drogi powiatowej 5025 S będącej dojazdem do drogi wojewódzkiej nr 935 łączącej ośrodki gospodarcze Rybnik i Racibórz. Projekt stanowił uzupełnienie projektu kluczowego polegającego na usprawnieniu ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim. Z drugiej strony przedmiotowa droga łączy się z drogą powiatową 5601, która jest dojazdem do drogi wojewódzkiej 923.
Ponadto projekt ma pozytywny wpływ na rozwój branży gospodarczej ułatwiając dojazd do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Lyskach.”

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf prezentacja_droga 0 B 2
Skip to content