Dni Kultury Powiatu Rybnickiego

Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na zadanie „Dni kultury Powiatu Rybnickiego”. Całkowita wartość projektu wyniosła 106.209,00 zł, z czego 90.277,65 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 4.3 „Promocja Kultury”. Przedsięwzięcie to uzyskało 36,90% punktów. Władze Województwa Śląskiego doceniły projekt dając mu wysoką czwartą lokatę na liście projektów po ocenie merytorycznej.
Zadanie nieinwestycyjne „Dni kultury Powiatu Rybnickiego” obejmowało zorganizowanie dwóch imprez kulturalnych, mających na celu wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej Powiatu Rybnickiego. Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji tradycji i kultury naszego regionu, integracji mieszkańców wszystkich zróżnicowanych gmin Powiatu Rybnickiego, zwiększenia uczestnictwa odbiorców projektu w wydarzeniach artystycznych, rozwoju kultury i integracji środowisk twórczych a także promowania inicjatyw lokalnych oraz zwiększeniu świadomości o Powiecie Rybnickim. W ramach projektu zrealizowano II Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych w dniu 28 sierpnia 2010r. oraz Dożynki Powiatowe w dniu 29 sierpnia 2010r. Ponadto w ramach projektu zrealizowano konkurs pn. „ Mój piękny ogród w obiektywie” dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf RFZ_dni_kultury_powiatu_rybnickiego 61 KB 402
pdf prezentacja_dni_kultury 0 B 1
Skip to content