Zintegrowany System Informacji Przestrzennej

Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej”. Całkowity koszt projektu wynosi 4 267 213,60 zł z czego 3 509 439,63 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Rybniku Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP), którego celem jest poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych w Sarostwie, zaś efektem realizacji projektu bedzie modernizacja JST poprzez zwiekszenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.”

Skip to content