Starostwo Powiatowe w Rybniku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Starostwo Powiatowe w Rybniku uczestniczy w projekcie pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania prowadzone są przy współpracy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Programu „Dostępność Plus” oraz firmy Euro Innowacje.

Celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania samorządów do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. Samorządy uczestniczące w programie wdrażają odpowiednie procedury obsługi klienta oraz stosują wnioski i rekomendacje rozwiązań zaproponowanych przez doradców i ekspertów pod kątem zapewnienia dostępności.

W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Rybniku zostało doposażone o następujący sprzęt:

  • tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi wewnętrznych,
  • aktywator sznurkowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem,
  • urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw recepcyjny),
  • urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw przenośny),
  • lupa elektroniczna,
  • krzesło ewakuacyjne.

Wszystkie wydatki zostały pokryte w ramach projektu pn. “Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”.

To nie jedyne działania, jakie podjął tutejszy urząd w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy starostwa przeszli cykl szkoleń dotyczących tematu dostępności jednostki. I tak urzędnicy poznają temat pracy z osobami o szczególnych potrzebach, uczą się, jak zapewnić dostępność tym osobom, szkolą się w zakresie projektowania uniwersalnego, a także dowiadują się więcej o pracy z wymagającym klientem.

Skip to content