Kontakt

Starostwo Powiatowe w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

Tel: 32 422 83 00
Fax: 32 422 86 58
e-mail: kancelaria@starostwo.rybnik.pl

Adres podawczy ePUAP: /SPRybnik/skrytka


Numery bezpośrednie wydziałów Starostwa:

Referat Komunikacji

Informacja, Odbiór dowodów: 32 416 13 88, pokój 07
Rejestracja pojazdów: 32 416 13 8432 416 13 8532 416 13 86, pokój 04
Prawa jazdy: 32 416 13 80, 32 416 13 83, pokój 116
Licencje, Transport: 32 416 13 8132 416 13 82, pokój 115

Wydział Geodezji

Punkt Informacyjny – Ewidencja: 32 416 13 36, pokój 118
Ośrodek Geodezyjny: 32 416 13 54, pokój 106

Referat Architektury i Budownictwa

Tel.: 32 416 13 51, pokój 121

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tel.: 32 416 13 25, 32 416 13 56, pokój 221

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Tel.: 32 416 13 32, pokój 325

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia

Tel.: 32 416 13 59, pokój 315

Referat Funduszy Zewnętrznych

Tel.: 32 416 13 57, pokój 321

Powiatowy Rzecznik Praw Ochrony Konsumentów

Tel.: 32 416 13 35, pokój 317

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Tel.: 32 416 13 49, pokój 110-114

Wydział Paszportowy

Tel.: 32 422 63 00


Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa7:30  –  15:30
czwartek7:30  –  18:00
piątek7:30  –  13:00

Godziny urzędowania Referatu Komunikacji:

poniedziałek, wtorek, środa7:30  –  15:00
czwartek7:30  –  17:30
piątek7:30  –  12:30

Z dniem 1 maja 2022 roku punkt kasowy w Starostwie Powiatowym w Rybniku został zlikwidowany.

Informacja o miejscach parkingowych

Skip to content