Damian Mrowiec – Starosta

Zdjęcie Starosty Rybnickiego siedzącego przy biurku

Życiorys

Urodził się 31 stycznia 1961 roku w Katowicach. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Rudzie Śląskiej. W 1985 roku uzyskał tytuł magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci – Annę i Jacka. Mieszka w Łukowie Śląskim w Gminie Gaszowice.


Z samorządem związany od momentu jego powstania w 1990 r. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Lyskach. Starostą Powiatu Rybnickiego jest od 1998 roku. jest członkiem Zarządu Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku.

W wolnych chwilach spaceruje, fotografuje przyrodę, czyta książki oraz słucha muzyki – głównie rockowej i metalowej ale także operowej.

Kierując pracami Zarządu przykłada wielką wagę do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. Wspiera kultywowanie śląskich tradycji, jak również chętnie i skutecznie nawiązuje współpracę na zewnątrz. Wspiera młodych ludzi z terenu powiatu, finansuje imprezy sportowe i muzyczne oraz propaguje postawy proekologiczne. Promuje walory turystyczno – rekreacyjne powiatu i buduje jego silną markę. Jest twórcą jednego z najtaniej administrowanych Urzędów w Polsce. W czasie sprawowania przez niego funkcji starosty m.in. wybudowano i odnowiono wiele dróg, oraz budynków użyteczności publicznej, podjęto realizację programu termomodernizacji i e-administracji, uruchomiono Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych oraz przejęto na własność powiatu kompleks szpitalny „Juliusz” w Rybniku. Stale pozyskiwane są pieniądze ze źródeł zewnętrznych, co umożliwia wykonanie szeregu inwestycji powiatowych.

Zadania i kompetencje Starosty

  1. Nadzorowanie organizacji pracy i wykonywania zadań przez Powiat,
  2. Reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
  3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa,
  4. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez pracowników Starostwa,
  5. Koordynowanie działalności wydziałów i referatów
  6. Upoważnienie członków Zarządu lub pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa,Uchwały Rady i Zarządu
  8. Nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie nie powierzonym Wicestaroście lub innym członkom zarządu powiatu.

Kontakt

sekretariat – pok. 203 (I piętro), tel. 32 42 28 300 wew. 19

sekretariat@starostwo.rybnik.pl


Skip to content