Ostrzeganie i alarmowanie

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

Standardowe zadania i cele w zakresie obrony cywilnej:

  • ochrona ludności
  • ochrona zakładów pracy
  • ochrona urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury
  • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym
  • ostrzeganie i alarmowanie

ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza lub skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia ukrycia się.

Wg: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

W celu zapewnienia skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska, ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku ich wystąpienia w czasie pokoju oraz podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terenie Powiatu Rybnickiego funkcjonuje System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWO) oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA) na bazie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA).

Do zadań POADA należy między innymi:

  1. zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska występujących na obszarze powiatu oraz na obszarach powiatów sąsiadujących;
  2. prowadzenie bieżącej analizy rzeczywistej i prognozowanej sytuacji na terenie powiatu;
  3. powiadamianie o zagrożeniach;
  4. alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą scentralizowanych systemów alarmowych oraz za pośrednictwem Drużyn Wykrywania i Alarmowania (DWA), Drużyn Wykrywania Zagrożeń (DWZ), Posterunków Alarmowania (PAL).

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe.

W załączniku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Rozporządzenie - System Wczesnego Wykrywania i Alarmowania (SWA) 0 B 1
Skip to content