e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Powiat Rybnicki w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Gminą Gaszowice oraz Gminą Lyski realizował projekt pn. „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez zaangażowane w projekt Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom na poziomie Powiatu Rybnickiego poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspomagającą zarządzanie poszczególnymi urzędami. Dzięki projektowi każdy mieszkaniec Powiatu Rybnickiego aby załatwić sprawę w Starostwie nie będzie już musiał wychodzić z domu, gdyż teraz urząd będzie czynny całą dobę za pośrednictwem Internetu. W dowolnej chwili będzie można również sprawdzić stan realizacji załatwianej sprawy. W dniu 8 sierpnia w Centrum Kulturalnym i Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się pierwsza z 3 konferencji podsumowujących realizację projektu w której uczestniczył Starosta Damian Mrowiec. Instrukcja obsługi e-Urzędu: link do PDF ulotki w załączeniu.


Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf prezentacja_E_administracja [tryb zgodności] 0 B 2
pdf RFZ_e-Administracja 59 KB 509
pdf Starostwo powiatowe - Starostwo v5 698 KB 454
pdf ulotka e-urząd 0 B 1
Skip to content