Cyfrowy Powiat

Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Zadania: Środki z dofinansowania zostaną wykorzystane na zakup 2 serwerów, licencji, UPS, baterii do UPS, oraz specjalistycznego oprogramowania. W ramach Grantu zrealizowane zostanie zadanie związane z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny. Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że Starostwo Powiatowe w Rybniku będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa informatycznego, a zarazem otwartym na nowe usługi skierowane do mieszkańców Powiatu.

Wartość grantu: 234 498,00 zł

Skip to content