Zakres Działalności

  1. Starostwo powiatowe to urząd a zarazem siedziba Starosty oraz władz administracyjnych powiatu.
  2. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu.
  3. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
  4. Starostwo nie posiada osobowości prawnej, wszelkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz powiatu, który reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu.
  5. Kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa jest Starosta.
  6. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zakres działalności Starostwa Powiatowego w Rybniku w formie pliku dźwiękowego MP3
Skip to content