Wspomaganie szkół i przedszkoli

Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli

W dniu 19 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Rybnickiego, które przystąpiły do projektu przedstawiono założenia projektu w szczególności związane z wejściem do szkół Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którzy pomogą poszczególnym placówkom opracować diagnozę potrzeb i na tej podstawie stworzyć roczne plany wspomagania. Konferencję uświetniła prezentacja przedstawiona przez Panią Ewę Kustwan-Mróz na temat zarządzania zmianą. Projekt pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli”, który wsparciem objął 48 placówek potrwa do czerwca 2015 r.

Skip to content