Marek Profaska – Wicestarosta

Marek Profaska

Życiorys

Urodził się 2 kwietnia 1969r. w Knurowie. Szkołę podstawową ukończył w Dębieńsku, a średnią w Wodzisławiu Śląskim. W roku 1995 ukończył studia na Politechnice Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w dwu specjalnościach: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze oraz Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw. Ukończył również studia podyplomowe z: Pedagogiki, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inżynierii i Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Oceny i Redukcji Ryzyka Zawodowego.

W roku 2001 obronił pracę doktorską na Politechnice Śląskiej uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Autor licznych rozdziałów monografii, artykułów, publikacji i referatów wydawanych w kraju i zagranicą z zakresu materialnych czynników środowiska pracy, ochrony środowiska oraz wibroakustyki maszyn i urządzeń. Żonaty, żona Anna, córka Karolina.

Wieloletni samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014, wiceprzewodniczący Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego kadencji 2010-2014, przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko kadencji 2004-2008 oraz 2008-2012. Społecznik, przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej.

W wolnych chwilach jego pasją są podróże. Zarówno te bliskie, pozwalające na odkrywanie piękna naszego regionu, kraju, jak i dalszych miejsc. Piękna pobliskich zakątków, niewidocznych z okien samochodów przemykających głównymi duktami drogowymi. Podróży, które uczą szacunku do ludzi, ich zwyczajów i tradycji, które zmuszają do przemyśleń nad naszym dziedzictwem kulturowym, które pozwalają na refleksje nad codziennością.

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

  1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę, w szczególności: nad działalnością Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia oraz w zakresie zadań dotyczących obrony cywilnej, obronności, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, oraz prowadzenia akcji kuriersko-posłańczej,
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ustalonym przez Starostę, w szczególności: nad działalnością oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu to jest: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Specjalnych i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz nad realizacją zadań w zakresie drogownictwa w tym działalnością Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego,
  3. koordynowanie i nadzór rozwoju informatycznego Starostwa,
  4. zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.

KONTAKT:

sekretariat – pok. 203 (I piętro), tel. 32 42 28 300 wew. 19

sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Skip to content