Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskasz:

  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4960 zł już od pierwszego dnia służby,
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej,
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska,
  • czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z 2 etapów:

  • szkolenie podstawowe – 28-dniowe. UWAGA! Jeśli składałeś już przysięgę wojskową, ten etap Cię nie dotyczy.
  • szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej – trwające do 11 miesięcy.

Po szkoleniu

  • Jeśli przejdziesz wyłącznie 28-dniowe szkolenie podstawowe, możesz wstąpić do WOT-u lub po złożeniu wniosku pełnić służbę w rezerwie aktywnej. W przypadku braku wniosku zostaniesz przeniesiony do rezerwy pasywnej. UWAGA! w terminie 3 lat od dnia przeniesienia do rezerwy możesz złożyć wniosek o powołanie do DZSW, by kontynuować szkolenie.
  • Jeśli przejdziesz pełny cykl szkolenia, możesz dodatkowo ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA! Po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej masz pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej.

Nadmieniamy również, że odbycie przeszkolenia wojskowego i uzyskanie tytułu żołnierza rezerwy może okazać się bardzo przydatnym w razie przystąpienia do rekrutacji do innych formacji mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, itp.).

Link do strony internetowej dotyczący dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:

www.wcrrybnik.wp.mil.pl/pl/pages/dobrowolna-zasadnicza-sluzba-wojskowa/

Osoby zainteresowane dobrowolną zasadniczą służbą wojskową powinny w tej sprawie skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku, ul. Piłsudskiego 2.

Interesantów przyjmujemy:

w poniedziałki 07:30 – 18:00, od wtorku do piątku 07:30 – 15:30.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie: 261 124 732 lub 261 124 708.

Skip to content