I Nabór do programu „Obniżone Ceny Energii dla Sektora MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2028

Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane (lub prowadzące działalność) na terenie jednego z wybranych 11 województw: -pomorskiego
-kujawsko-pomorskiego
-dolnośląskiego,
-opolskiego,
-lubuskiego,
-wielkopolskiego,
-zachodniopomorskiego
-mazowieckiego
-śląskiego
-małopolskiego -świętokrzyskiego
do złożenia wniosku o przystąpienie do I naboru programu „Obniżone Ceny Energii dla Sektora MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2028”
Jako jednostka samorządu gospodarczego, po wielu rozmowach z Przedsiębiorcami, dotyczącymi dynamiczniej sytuacji na rynku energii oraz przeprowadzonych konsultacjach z podmiotami obrotu energia, wdrożyliśmy program wsparcia w ww zakresie.
Mając na względzie, iż znaczna część Przedsiębiorców do 30.06.2024., obejmuje zamrożoną cena energii (693,00netto/1MWh), natomiast po tym terminie obowiązywać będą zaktualizowane stawki rynkowe, które już dzisiaj nierzadko przekraczają 2.100,00 netto/1MWh), objecie programem wsparcia przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej pozwoli Przedsiębiorcom otrzymać zamrożona  cenę do końca 2028r lub możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższa oplata za bilansowanie.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu „Obniżone ceny energii dla sektora MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2028” w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do 30.01.2024r. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie.  Udział w programie jest nieodpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przeslanie wiadomości e-mail na adres biuro@kig.net.pl wraz z nazwa firmy oraz informacja o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.
Karkonoska Izba Gospodarcza od 1991r. wspiera Przedsiębiorców Dolnego Śląska i nie tylko w rozwoju ich firm. Zachęcamy do zapoznania się z Naszymi dzialaniami: https://kig.net.pl/wsparcie-dla-firm

Skip to content