Nagroda im. Pawła Adamowicza

Zachęcamy do zgłaszania nominacji do Nagrody im. Pawła Adamowicza ustanowionej przez Europejski Komitet Regionów (KR), Miasto Gdańsk oraz Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) jako wyraz szacunku oraz uznania dla każdego, kto z odwagą i uczciwością działa na rzecz walki z nietolerancją, radykalizacją, mową nienawiści, przemocą, uciskiem i ksenofobią.

Adresatami Mayor Paweł Adamowicz Award są osoby oraz organizacje, które promują pokój, równe szanse, integrację społeczną i prawa podstawowe, którzy inspirują się i kontynuują dziedzictwo Pawła Adamowicza.

Zgodnie z regulaminem, kandydatury do Mayor Paweł Adamowicz Award mogą zgłaszać:

  • 10 członków lub zastępców członków Komitetu Regionów lub/i posłów do Parlamentu Europejskiego , którzy wspólnie przedstawią jedną kandydaturę (zaangażowanie posłów do Parlamentu Europejskiego podlega warunkom uzgodnionym między Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim),
  • miasta lub regiony członkowskie ICORN oraz – w razie potrzeby – ich organy przedstawicielskie,
  • zaproszone organizacje międzynarodowe o dużym zaangażowaniu i odpowiedniej wiedzy fachowej związanej z dziedzinami i duchem nagrody,
  • każda rada miejska lub regionalna.

W 2022 roku Nagrodę im. Pawła Adamowicza  otrzymała polska gmina Michałowo za pomoc udzieloną uchodźcom, którzy utknęli między Polską a Białorusią po wprowadzeniu przez polski rząd we wrześniu 2021 r. stanu wyjątkowego w odpowiedzi na sponsorowanie przez Białoruś nielegalnej migracji.

Pierwszą laureatką Nagrody im. Pawła Adamowicza została Henriette Reker, burmistrz Kolonii w Niemczech. Została ona uhonorowana za niezwykłe zaangażowanie i pracę w swoim mieście na rzecz promowania tolerancji, inkluzywności oraz integracji i niedyskryminacji obywateli ze środowisk migracyjnych, a także walkę z mową nienawiści i ksenofobią. W październiku 2015 r. Henriette Reker przeżyła niemal śmiertelny atak nożem na tle ksenofobicznym.

Aby zgłosić nominację, należy wypełnić formularz elektroniczny http://(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MPAANominations2023) do dnia 31 października br. Szczegółowe informacje na temat Nagrody im. Pawła Adamowicza, w tym jej regulamin, są dostępne na stronie: https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf MPAA A4 leaflet - PL_web 1 MB 59
Skip to content