Warsztaty z kompetencji interpersonalnych i efektywnej komunikacji

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z kompetencji interpersonalnych i efektywnej komunikacji.

  • Kiedy? – 25 października, o godzinie 17:00
  • Gdzie? – sala OSP Palowice
  • Dla kogo? – osoby peł‚noletnie z terenu powiatu rybnickiego
  • Zapisy? – liczba miejsc ograniczona, obowią…zują… zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy
  • https://forms.gle/hTuLjQozdcS8f8cZ7
Skip to content