SPROSTOWANIE INFORMACJI NIEZGODNEJ Z PRAWDĄ

Na portalu tiktok, osoba przedstawiająca się jako mieszkanka Powiatu Rybnickiego, w dniu  6 czerwca 2023 r. zamieściła film poświęcony fortepianowi ustawionemu obok obiektu Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31. Film dostępny jest również na portalu YouTube:

W treści filmu podano nieprawdziwe informacje co do kosztu zakupu fortepianu. Wskazano, iż powiat zapłacił za fortepian 500.000 zł. Autor filmu porównał ten wydatek z ceną zapłaconą przez Miasto Katowice za podobny fortepian, która miała wynieść 150.000 zł. Powyższa informacja w części dotyczącej ceny jaką zapłacił powiat za fortepian jest nieprawdziwa. Zgodnie z umowa z dnia 18 listopada 2022 r. Powiat Rybnicki zakupił fortepian za cenę 212.175 zł.

Informacja ta jest powszechnie dostępna pod adresem: https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl/procurements/32/documents

Należy mieć na uwadze, że fortepian został zakupiony w ramach zadania nr 2. Powiat dokonał zakupu dwóch fortepianów zewnętrznych. Jeden ustawiony jest obok siedziby starostwa, zaś drugi na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach. Koszt nabycia jednego fortepianu zamknął się kwotą 212.175 zł. Cena ta obejmuje jednak nie tylko sam instrument, ale również przygotowanie terenu pod fortepian w postaci wybrukowania, skomunikowania fortepianu z chodnikiem oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną. Gdyby autor w/w filmu zachował minimalną staranność i dokonał elementarnych czynności sprawdzających nie wprowadziłby odbiorców w błąd co do wydatków poczynionych przez powiat na zakup fortepianu.

Skip to content