GRANTY NA PROJEKTY SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu”.
Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Terminy składania wniosków:
– 30 czerwca 2023 r.;
– 1 lipca – 30 września 2023 r.;
– 1 października – 11 grudnia 2023 r.

Skip to content