Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2023 już za nami!!

7 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach zaprezentowali się Laureaci Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2023. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca. Koncertowi Laureatów towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów. Organizatorami Festiwalu są Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Na koncercie gościli Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska,  Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Zdrowia Grzegorz Potysz oraz Bernard Strzoda – Przewodniczący  Rady miasta i gminy Czerwionka – Leszczyny.

W przesłuchaniach festiwalowych, które odbyły się 23 i 24 maja uczestniczyło 120 wykonawców, w tym zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wokalno-ruchowe, instrumentalne oraz soliści i duety. Uczestników oceniało jury w składzie: Stefania Szyp, Katarzyna Wuwer i Mariola Rodzik-Ziemiańska. Członkowie jury podkreślili wysoki poziom artystyczny prezentacji festiwalowych. Zasadniczym celem Festiwalu jest prezentacja dorobku muzycznego szkół, placówek oświatowych i kulturalnych naszego regionu. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy.  

Skip to content