Wyniki naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Rybnicki w 2022 roku ubiegał się o dofinansowanie zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5621S – ULICA ODRODZENIA W DĘBIEŃSKU” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 6 luty 2023 r. na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się rozstrzygnięcie naboru. Powiatowi przyznano środki w kwocie 62.500,00 zł na zadanie, które zostało wyszacowane na kwotę  9.932.012,00 zł.

Skip to content