Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w programie społeczno-rozwojowym „Akademia Rozwoju”

W związku z organizowanym przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, Programem społeczno-rozwojowym „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy, Fundacja planuje zrealizować swój cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które
są przydatne w rozwoju zawodowym. Plany organizatora przewidują, że uczestniczki programu dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www, czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo zamierzeniem organizatora jest nabycie przez uczestniczki wiedzy z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także implementacja, przez uczestniczki, metody myślenia projektowego (design thinking), we własnych projektach społecznych i zawodowych. Organizator zapewnia  również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.

Informuję, że rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. W wyniku procesu rejestracji, każda z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto Fundacja zapewnia, że osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziałuw wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i biznesowych.

Wyrażam nadzieję, że udział w projekcie posłuży poszerzeniu wiedzy i zdobyciu, przez uczestniczki nowych kompetencji przydatnych  na rynku pracy. Ponadto uprzejmie proszę
o przekazanie informacji o przedmiotowym Projekcie oraz załączonych materiałów informacyjnych podmiotom niepublicznym, działającym na Państwa terenie, które świadczą wsparcie kobietom objętym zakresem Projektu.

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że wszelkich informacji na temat Projektu udziela Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju – (tel. kontaktowy 22 703 43 00, e-mail: fundacja@pfr.pl). Przedmiotowe informacje dostępne są także na stronie internetowej organizatora: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju .

Skip to content