Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – PIB zaprasza personel medyczny do wzięcia udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach e-learningowych dotyczących zapobiegania nowotworom wątroby

Szkolenia są częścią akcji edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe celem programu to podniesienie świadomości Polaków na temat raka wątrobowokomórkowego i czynników ryzyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV) oraz zachęcenie jak największej liczby osób do wykonania bezpłatnych, szybkich badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach programu jest poszerzanie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat epidemiologii i leczenia zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

*diagnostyki i badań przesiewowych,  jak również leczenia WZW B i C,

*zapobiegania zakażeniom HBV i/lub HCV,

*ekspozycji zawodowych na zakażenie patogenami krwiopochodnymi,

*szczepień przeciwko HBV

*regulacji prawnych dotyczących praw pacjentów, w tym norm etycznych w procesie leczniczym oraz zasad dostępu i wykorzystania ich danych osobowych

Szkolenie zostało podzielone na mniejsze moduły tematyczne, co umożliwia uczestnikom stopniową realizację materiału w dogodnym dla siebie terminie. Lekarze POZ, którzy ukończą szkolenie z pozytywnym wynikiem uzyskają imienny certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.

Informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie:

Skip to content