Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Informujemy, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, którymi pomógł”.

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Konkurs ten jest kolejnym działaniem Policji, który poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja Policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczna postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie. Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia Policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021roku. Formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie www.policia.pl. można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policiantktorymipomogl(a)policja.gov.pl

Mając powyższe na uwadze proszę o rozważenie włączenia się do ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” poprzez nominowanie Policjantów, którzy wyróżnili się profesjonalizmem i determinacją w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym lub poszkodowanym oraz dalsze rozpropagowanie informacji o przedmiotowym konkursie. Jednocześnie informuję, że od 01.07.2021r. kontakt z Komendą Miejską Policji w Rybniku nie będzie możliwy za pomocą linii miejskiej (324295200), a tylko za pomocą prefiksu „47” i nr wewnętrznego (47 8557 200).

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Regulamin 28 KB 262
doc Formularz 19 KB 234
Skip to content