UWAGA !

Informujemy, iż od dnia  01.01.2021 r. obowiązuje ustawowy termin 30 dni na dokonanie zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej. Kto nie dopełni wymogu ustawowego będzie podlegał karze od 200,00 do 1000,00 zł

Skip to content