Pierwsza Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Rybnickiego

Dzisiaj tj. 6.05.2024 odbyła się I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Rybnickiego. W sesji wzięło udział 19 radnych, a więc wszyscy wybrani w wyborach do Rady Powiatu Rybnickiego w dniu 7.04.2024. Rolę Przewodniczącego Rady Powiatu do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu pełnił Eugeniusz Adamiec. Na początku nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie Adam Wczasek- przewodniczący, Irena Krypczyk – członek i Barbara Kula- członek. W pierwszym głosowaniu wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Cezary Rajca reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. W dalszej kolejności odbyły się wybory wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali Halina Karwot reprezentująca Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego oraz Michał Cichoń również reprezentujący Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego. Kolejnym etapem był wybór Starosty Powiatu Rybnickiego, którego zaproponował radny Marek Profaska. Głosami 17 za i 2 wstrzymującymi został ponownie wybrany aktualny Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, któremu chcemy złożyć szczególne gratulacje, ponieważ jest to jego VII kadencja na tym stanowisku. Z pewnością znajdzie wśród 5 starostów w Polsce sprawujących tą funkcję nieprzerwanie od 1998 roku. Nowo wybrany Starosta zaproponował skład Zarządu Powiatu. Na swojego zastępcę desygnował dotychczasowego Wicestarostę Marka Profaskę oraz na nieetatowego członka Zarządu Powiatu Jana Tokarza. Obydwaj zostali wybrani jednogłośnie. Wszyscy nowo wybrani radni na zaszczytne funkcje w powiecie rybnickim odebrali zasłużone gratulacje i zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby ich misja samorządowa przyniosła jak największe korzyści i była źródłem rozwoju naszego powiatu dla dobra wszystkich mieszkańców bez względu na poglądy polityczne. Wszystkim nowo wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy samorządowej.

« z 2 »
Skip to content