Postaw na rodzinę zastępczą

Dnia 10.04.2024 odbyło się szkolenie przy budynku Dworku w Łukowie Śląskim pn. „Przemoc w szkole i w rodzinie”. Symptomy dziecka krzywdzonego. Wpływ świata wirtualnego na zachowania agresywne”, której organizatorami byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. Szkolenie te miało charakter profilaktyczny na rzecz przeciwdziałania przemoczy. W spotkaniu wzięli udział min. pracownicy socjalni/asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy, psycholodzy,  pracownicy oświaty i policji, kuratorzy sądowi, pracownicy placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu rybnickiego. Za udział w szkleniu wszystkim serdecznie dziękujemy.

Skip to content