Wirtualna Strzelnica już otwarta w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

14 marca br. W Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach miało miejsce ważne wydarzenie – otwarto Wirtualną Strzelnicę. To obiekt, który umożliwi młodzieży trening umiejętności strzeleckich i będzie wdrażał do nauki o obronności kraju w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wart dodać, że tylko 19 szkół w województwie śląskim ma w tej chwili wirtualne strzelnice.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły, Pani Natalia Kuś, która gorąco powitała gości, przewodniczącego Rady Powiatu w Rybniku, Jana Tokarza, wicestarostę Powiatu w Rybniku, Marka Profaskę, burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny, Wiesława Janiszewskiego. Szczególnie gorąco powitano w murach szkoły przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji, płk Dariusza Kaminiowa,  ppłk Andrzeja Kuca i mjr Pawła Kostkę. Obecny był również prezes Milisystem S.A, dostarczyciel wirtualnego oprogramowania, gen. Jan Kempara. Swoją obecnością uroczystość uświetnił proboszcz parafii w Leszczynach, ks. Zenon Sodzawiczny. Pani dyrektor gorąco podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pomysłodawczyni i nauczycielce edb, Pani Agnieszce Krzyżowskiej oraz wicestaroście, Panu Markowi Profasce, który pilotował projekt.

Wirtualna Strzelnica powstawała w okresie od 18.09.2023 r. do 29.12.2023 r. po podpisaniu umowy przez Powiat Rybnicki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” (4/2023/CWCR). Zadanie było dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej
z Państwowego Funduszu Celowego, pozostałą część kwoty pokrył Powiat Rybnicki.

Wartość dofinansowania strzelnicy: 150.127,65 zł

Całkowita wartość inwestycji: 190.035,00 zł

W ramach zadania wyremontowano dwa pomieszczenia, jedno, w którym znajduje się system wirtualnej strzelnicy, oraz pomieszczenie przeznaczone do magazynowania sprzętu. Dokonano zakupu, instalacji systemu multimedialnego wirtualnej strzelnicy i laserowych symulatorów broni, przeszklono pracowników z jego obsługi.

Już teraz odbywają się pierwsze zajęcia w nowym obiekcie i cieszą się niesamowitą popularnością, czego dowodem był pokaz strzelecki w wykonaniu uczniów szkoły w czasie uroczystego otwarcia. Z możliwości wypróbowania swoich talentów strzeleckich skorzystali również zaproszeni goście, a przedstawiciel MON byli pod wrażeniem poziomu strzeleckiego.

„Planujemy w przyszłym roku stworzyć w szkole klasę mundurową i w pełni wykorzystać obiekt. Przy tak dobrej współpracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji myślę, że będzie to możliwe, mimo że
z pewnością będzie to duże wyzwanie. Wielu już podołaliśmy i sądzę, ze i ten projekt uda się zrealizować” – powiedziała dyrektor, Pani Natalia Kuś.

Skip to content