Nabór do udziału w „Szkole dla rodziców i wychowawców”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór do udziału w „Szkole dla rodziców i wychowawców”. Celem niniejszych zajęć przede wszystkim wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Udział w programie jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu szacujemy na kwiecień 2024. W przypadku braku chętnych osób do udziału w niniejszym programie termin rozpoczęcia zostanie zmieniony.

Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia programu będą dostępne również na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane w godzinach pracy PCPR pod numerem tel. 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

Serdecznie Zapraszamy

Skip to content