XIII Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Regionalny

W dniu dzisiejszym 18.01.2024 odbył się konkurs „My som stond 2023, Tańce i przyśpiewki śląskie„. Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
„Promyczek” w Czerwionce – Leszczynach

Celem konkursu było:
– wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszych przodków,
– budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i kultury śląskiej,
– wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji śląskich,,
– ukazanie piękna sztuki śląskiej (tańca, muzyki, gwary, stroju śląskiego, tradycji kulinarnych)
Każdy zespół miał 4 zadania
1. Autoprezentacja zespołu w gwarze śląskiej
(krótko, indywidualnie przedstawia się cały zespół, który reprezentuje dane przedszkole w stroju śląskim)
2. Strój śląski składanie obrazka z 8 części – zespół
3. Śląska piosenka ( dowolny wybór – prezentuje zespół)
4. Tańce śląskie-Koziorajka

Jurorami konkursu byli Wojciech Pukowiec, dyrektor Orkiestry Miejskiej Dębieńsko i Sabina Kierpiec z zespołu „Trojoki”. Po podsumowaniu zdobytych punktów Jury ogłosiło wyniki. Wszystkie zespoły uzyskały maksymalną liczbę punktów. Serdeczne gratulacje dla wszystkich przedszkolaków!
Po podsumowaniu zdobytych punktów nastąpiło wręczenie nagród.

W konkursie wziął udział Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska który wręczył wszystkim wykonawcą drobne upominki.

Skip to content