Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

11 grudnia 2023r. w sali Starostwa Powiatowego w Rybniku odbyła się uroczysta akademia PCK z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” w Polsce. Na wstępie Pan Janusz Sacha – Kierownik  Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku przywitał zaproszonych gości w osobach: Andrzeja Kinasiewicza – Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Piotra Kuczerę – Prezydenta  Miasta Rybnika, Marka Profaskę – Wicestarostę Powiatu Rybnickiego oraz Gizelę Kowol – Dyrektora RCKiK  w Raciborzu, a także Prezesów Klubów HDK PCK zrzeszonych przy rybnickim oddziale PCK, honorowych dawców krwi, pracowników oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przywitaniu uczestników akademii odegrany został hymn czerwonokrzyski, po czym Janusz Sacha wygłosił okolicznościowy  referat z okazji HDK PCK” w Polsce. Następnie A. Kinasiewicz wspólnie z  E. Stolarzem odznaczył Odznaką Honorową PCK IV stopnia Panią: Barbarę Cygańczuk, która od roku 2020 pełni funkcję wiceprezesa Zarządu OR PCK w Rybniku.

Podczas akademii wręczono również pamiątkowe medale.

W dowód uznania za długoletnie zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, niesienia bezinteresownej pomocy w postaci niezastąpionego leku, jakim jest krew, działalności  w Ruchu Honorowych Dawców Krwi oraz propagowania szczytnych idei Polskiego Czerwonego Krzyża medalem z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowane zostały Kluby Honorowych Dawców Krwi zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym PCK, a także Prezesi oraz ich członkowie.

Pan Kierownik podziękował również przedstawicielom Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych za udział w XXII Okręgowej Edycji Akcji Honorowego Krwiodawstwa PCK Szkół Średnich oraz Wyższych woj. śląskiego w roku szkolnym 2022/2023 po czym przekazał na ich  ręce  dyplomy za udział w tejże akcji.

Zaproszeni goście gratulowali odznaczonym nadanych im odznak i medali, a także dziękowali im za ich ofiarność i bezinteresowne działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Akademię uświetnił występ uczniów Państwowej szkoły Muzycznej w Rybniku.

Serdecznie gratulujemy naszym Wspaniałym Odznaczonym przyznanych odznak i medali, jednocześnie życzymy Wam wszystkiego dobrego w życiu osobistym i satysfakcji w dalszej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rybniku za bezpłatne udostępnienie sali oraz ufundowanie poczęstunku. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu Rybnik, Urzędowi Miasta Rybnik oraz RCKiK Racibórz za przekazanie materiałów promocyjnych, które zostały wręczone obecnym na akademii.

Skip to content