Konkurs plastyczny na zaprojektowanie plakatu wraz z hasłem promującym rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku dnia 16  października 2023r. ogłosiło konkurs plastyczny na zaprojektowanie plakatu wraz z hasłem promującym rodzicielstwo zastępcze.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu rybnickiego z podziałem na klasy  I – III i  IV – VIII.

Zasadniczym celem konkursu było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.

Dnia 27 listopada 2023  jury w konkursie powołanym Zarządzeniem Kierownika PCPR Panią Ewę Skiba wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach.

W kategorii klasy I – III  szkoły podstawowej jury przyznało nagrody:

  • pierwsze miejsce:  Izabela Woryna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza  w Świerklanach
  • drugie miejsce: Zofia Dziwoki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza  w Świerklanach
  • trzecie miejsce: Bartosz Pawlusek –  Szkoła Podstawowa im. H.M. Góreckiego w Czernicy
  • wyróżnienia dla pozostałych uczestników

W kategorii klasy IV – VIII  szkoły podstawowej jury przyznało nagrody:

  • pierwsze miejsce: Wanessa Kaczan – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza  w Świerklanach
  • drugie miejsce: Maja Grzegorzek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
  • trzecie miejsce: Martyna Przeliorz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
  • wyróżnienia dla pozostałych uczestników

Wszystkie prace uczestników będą udostępnione w formie galerii w siedzibie PCPR w okresie od 6 do 31 grudnia. Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu  w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

Poniżej przedstawiamy prace laureatów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu oraz gratulujemy laureatom.

Skip to content