Prośba do mieszkańców Powiatu Rybnickiego o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Powiatu Rybnickiego realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2034″. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez mieszkańców Powiatu, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych. Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Ankietowani klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Badanie trwa do 23.10.2023r.

Link do badania: https://powiatrybnicki.webankieta.pl/

Skip to content