Akademicki Związek Sportowy, jako operator Programu „PROZDROWOTNYCH WAKACYJNYCH PÓŁKOLONII”, przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje). W pierwszym naborze dofinansowanie otrzymało 1750 półkolonii na łączną kwotę blisko 7 milionów zł.

Dodatkowa tura naboru została uruchomiona w dniu 28 czerwca 2023 r. Będzie ona prowadzona do dnia 18.08.2023 r. lub do momentu wyczerpania środków dostępnych w programie. Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Wyniki naboru publikowane będą w formule tygodniowej, w każdy piątek.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest realizacja podczas półkolonii prozdrowotnego programu zgodnego z warunkami określonymi przez MSiT w dniu 10 maja 2023 r. (szczegóły: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-prozdrowotnych-wakacyjnych-polkolonii), uwzględniając zmiany opublikowane przez MSiT w dniu 27 czerwca 2023 r. (szczegóły https://www.gov.pl/web/sport/zmiana-zapisow-programu-prozdrowotnych-wakacyjnych-polkolonii2)

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.polkolonie.azs.pl.

Skip to content