ZAGOSPODAROWANIE LOKALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Trwa kolejna tura naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Wnioski o granty mogą składać Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną i działające od co najmniej 2 lat (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację inicjatyw ekologicznych mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. poprzez nasadzenie roślin i drzew.
Każdy projekt musi być realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce ma być przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Terminy składania wniosków:
– 30 czerwca 2023 r. (II termin);
– 1 lipca – 30 września 2023 r. (III termin);
– 1 października – 11 grudnia 2023 r. (IV termin)

Skip to content