Uroczyste obchody Święta 3 Maja

Świętowanie 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Czerwionce – Leszczynach  połączono z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. W kościele św. Jerzego w Dębieńsku odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz Druhów OSP.  Pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Powstań Śląskich samorządowcy złożyli kwiaty.W imieniu Powiatu Rybnickiego hołd bohaterom oddali Wicestarosta Marek Profaska oraz Radny Powiatu Eugeniusz Adamiec.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja to niezwykle ważne wydarzenie w historii Polski.Musimy pamiętać o przesłaniu, jakie Konstytucja 3 Maja przyniosła dla ówczesnych, ale też dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim Konstytucja 3 Maja miała pokazać Polakom jak ważna jest równość. Jej zapisy znosiły wiele przywilejów szlacheckich, ustawa zasadnicza obejmowała również ochronę chłopów. Twórcy Konstytucji chcieli dążyć do sytuacji, w której szlachta nie będzie stroną uprzywilejowaną, a biedniejsi obywatele pokrzywdzoną. Zgodnie z nową ustawą zasadniczą każdy człowiek powinien być traktowany na równi z innymi, z poszanowaniem jego praw i obiektywnie.

Z okazji Dnia Strażaka, Burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz  Przewodniczący Rady Bernard Strzoda życzyli wszystkim członkom gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, by św. Florian, patron strażaków, czuwał nad druhami nie tylko podczas służby, ale także w codziennym życiu. Dziękowali za bezpieczeństwo dnia codziennego, niezastąpioną obecność przy pożarach, klęskach żywiołowych i wypadkach.

W ramach obchodów wczorajszego święta w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbył się również koncert Orkiestry Miejskiej Dębieńsko pod dyrekcją Wojciecha Pukowca.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Burmistrz Wiesławem Janiszewskim na czele,  Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, radni miejscy i powiatowi, druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu miasta i gminy, sołtysi, delegacje rad dzielnic i sołeckich, zakładów pracy, policji, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegacje organizacji społecznych i politycznych, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele duchowieństwa, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna, mieszkańcy.

Skip to content