KONKURS DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.). Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za 2022 rok.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r.

Skip to content