Modernizacja gospodarstw rolnych

Trwa nabór wniosków o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach Poddziałania 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW). Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
    Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
    Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
    Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 marca 2023 r.
Skip to content