Konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej

W pierwszym kwartale 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej Program „Klub”.  Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli klubów sportowych na konferencję szkoleniową dotyczącą prawidłowego składania ofert we wspomnianym programie.

Konferencja szkoleniowa dotycząca Programu „Klub” odbędzie się 6 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej należy przesyłać do piątku 27 stycznia na adres e-mail: wojciech.glowkowski@slaskie.pl. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę klubu sportowego, który reprezentuje oraz adres e-mail. Przewidywana liczba uczestników szkolenia szacowana jest na około 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content