Poradnictwo specjalistyczne w ramach działań Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku serdecznie zaprasza zainteresowane osoby z terenu powiatu rybnickiego do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w ramach działań Punktu Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

Celem PIK jest doraźna, natychmiastowa, krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Do pomagania podchodzimy wieloaspektowo – jeśli wymaga tego sytuacja do współpracy z osobą przeżywającą trudności włączani są inni specjaliści.

Oferujemy konsultacje i terapię  psychologiczną,  poradnictwo i konsultacje prawne, poradnictwo i konsultacje w zakresie uzależnień i przemocy, psychoterapię ( w tym min. terapię rodzinną, małżeńską i par oraz indywidualną), udział w programie psychoedukacyjnym ,,Szkoła dla rodziców”, udział w grupach wsparcia, udział w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz udział w programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dodatkowo uruchomiliśmy telefon zaufania pod nr tel. 32 426 00 33 wew. 20

Szczegółowe informacje oraz godziny urzędowania poszczególnych specjalistów można uzyskać na stronie internetowej PCPR www.pcpr.rybnik.pl bądź pod nr telefonu 32 426 0033.

Skip to content