Informacja o konkursach

GRANTY NA ROZWÓJ CZYTELNICTWA –> Trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz). Do 31 października br. wnioski o dofinansowanie do organów prowadzących mogą składać dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych. Następnie organy prowadzące, do 20 listopada, będą składać wnioski do wojewodów.

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY MURALU –> Uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w konkursie na projekt graficzny muralu na temat władz RP na uchodźstwie. Technika pracy jest dowolna. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 12 listopada br.

KONKURS WIEDZY O USA –> Trwa kolejna edycja konkursu „I Know America”, którego celem jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych.
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od 14 do 19 lat.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagania Wsi.
Ostateczny termin rejestracji zgłoszeń upływa 31 października 2022 r.

Skip to content