GRANTY DLA KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZĄCYCH SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Trwa nabór wniosków o granty w ramach Rządowego Programu „Klub” wspierającego małe i średnie kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Operatorem Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).
Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 czerwca 2022 r.

Skip to content