Spotkanie z zawodowymi rodzinami zastępczymi

Dnia 25 kwietnia 2022 r. w kawiarni „Tu i Teraz” przy Rybnickim Rynku odbyło się spotkanie integracyjne z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Rybnickiego. W spotkaniu udział wzięły zawodowe rodziny zastępcze, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku Ewa Skiba oraz pracownicy działu pieczy zastępczej. Kierownik PCPR w Rybniku Ewa Skiba podziękowała rodzinom zastępczym za zaangażowanie w proces wychowawczy swoich podopiecznych, za cierpliwość, miłość i ogólny trud pracy, jaki wkładają w opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców biologicznych. Pani Kierownik wręczyła każdej mamie zastępczej  miły upominek w postaci bonu podarunkowego.

W trakcie spotkania omówione zostały problemy oraz trudności z jakimi rodziny zastępcze borykają się na co dzień. Wspólnie omówiono obowiązujące akty prawne w zakresie rodzinnej formy pieczy zastępczej. Spotkanie miało bardzo przyjemny charakter i pozwalało na oderwanie się od obowiązków i trosk życia codziennego.

Skip to content