Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego

W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje
o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych,
jak i stacjonarnych), pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwości pomocy
w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego oraz informujący o numerach telefonów alarmowych. Infolinia 987 obsługiwana jest całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jednocześnie przypominamy, że aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakładce Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej „Wykazy i rejestry” – „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:

Skip to content