REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH ZAPRASZA NA CIEKAWE I WAŻNE WYDARZENIA ORAGNIZOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

1) Konferencja online: Wartości i literatura – duet doskonały!

Cele konferencji wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022:

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Termin: 5 października 2021 r. (wtorek) , godzina 15:00.
Konferencja odbędzie się poprzez platformę MS Teams.
Konferencja jest odpłatna 30 zł od uczestnika.
2) BEZPŁATNA Konferencja online: Myślenie krytyczne – kluczowa kompetencja XXI wieku we współczesnej edukacji i egzaminach zewnętrznych
Jest to druga część konferencji z cyklu: Myślenie krytyczne w edukacji i w życiu codziennym. Myślenie krytyczne jest tzw. kompetencją XXI wieku, pożądaną na rynku pracy współczesnego świata i będącą wyznacznikiem sukcesu i możliwości znalezienia się na w/w rynku. Jest to równocześnie kluczowa kompetencja edukacyjna
i egzaminacyjna.
Termin: 30 września 2021 r. , godzina 14:00.
Konferencja odbędzie się poprzez platformę MS Teams.
3) BEZPŁATNA Ogólnopolska Konferencja „DEFICYT NATURY W EDUKACJI”, dla wszystkich nauczycieli, którzy szukają inspiracji do rozwijania postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne 
Termin: 1-2 październik 2021 r., rozpoczęcie godzina 15:00
Konferencja odbędzie się poprzez platformę MS Teams.
4) BEZPŁATNE kursy doskonalące dofinansowane ze środków unijnych:
A. TiK w pracy nauczyciela i ocenianiu uczniów,
B. Organizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem TiK.
Szkolenia dla kolejnych grup rozpoczynamy już od 13 września 2021 r.
Szczegółowe informacje, harmonogramy grup oraz zapisy na stronie ośrodka.
5) BEZPŁATNE kursy doskonalące dla nauczycieli rozpoczynających pracę dydaktyczną, chcących praktycznie podnieść swoje kompetencje.
Kursy ukazują różne aspekty pracy nauczyciela i szkoły.
Szczegółowe zakresy tematyczne na stronie ośrodka.
A) ABC młodego nauczyciela – rozwój zawodowy
Termin: od 05.10.2021 godzina 15:00 do 02.11.2021 godzina 17:15
B) Nauczyciel na starcie – warsztat pracy
Termin: od 09.10.2021 godzina 09:00 do 20.11.2021 godzina 14:00
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content