Tylko do 5 marca trwają zgłoszenia do konkursu „Złota Słuchawka”! Nie czekaj do końca, zgłoś się już dziś

Konkurs „Złota Słuchawka” to wyjątkowe wydarzenie polskiej branży contact center. To jedyny konkurs branżowy, którego celem jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem branży, jak również przedstawicieli sektorów pokrewnych. Najlepsze projekty mogą zostać zgłoszone przez organizatora do innych konkursów branżowych, również o wymiarze europejskim.

W konkursie wybierani są zwycięzcy w następujących kategoriach:

Najlepszy zespół konsultantów cc – zespół konsultantów realizujących działania obsługi i komunikacji z klientami w jednostkach contact center

Najlepszy zespół wspierający działalność cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania wspierające w jednostkach contact center; z wyłączeniem zespołów wspierających obszar monitoringu i doskonalenia jakości

Najlepszy zespół wspierający obszar doskonalenia jakości cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania w ramach procesów monitoringu i doskonalenia jakości w jednostkach contact center

Najlepszy Team Menedżer cc – manager liniowy w jednostkach contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach contact center

Technologia wspierająca działalność cc – projekt, w ramach którego w nowatorski sposób wykorzystane zostały tradycyjne technologie contact center lub w efektywny sposób wdrożone zostały technologie innowacyjne – w szczególności technologie oparte na sztucznej inteligencji i/lub technologie automatyzujące procesy; zastosowanie technologii powinno mieć na celu podniesienie jakości i/lub efektywności procesów zdalnej komunikacji z klientami (np. obsługi klienta, sprzedaży, windykacji), rekrutacji, szkoleń i/lub innych procesów biznesowych i zarządczych w jednostkach contact center

Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekt wewnętrzny związany z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania jednostki contact center, którego celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości działania

Doskonała komunikacja z klientami – projekt z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.)

Razem – projekty z wykorzystanie outsourcing cc – projekt polegający na współpracy między usługowym contact center a klientem zlecającym usługi, który w istotny sposób wpływa na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów działania 

Oraz przyznawane zostaną Nagrody Specjalne:

Najlepszy praCCodawca – model działania w obszarze zatrudniania i zarządzania doświadczeniami pracowników w jednostkach contact center

Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc – projekt obejmujący działania wspierające pozytywny wizerunek pracy w jednostkach contact center, skierowane do obecnych i/lub potencjalnych pracowników tych jednostek

Najlepsza obsługa klienta w e-commerce – projekt z zakresu zdalnej obsługi i komunikacji z klientami sklepu internetowego lub  sprzedaży internetowej

Zarządzanie kryzysem i zmianą w cc w czasie pandemii – działania podjęte przez kierownictwo jednostki contact center po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w zakresie utrzymania ciągłości działania jednostki oraz profesjonalnego zarządzania doświadczeniami pracowników w tym okresie

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Korzyści dla firmy:

 • Promocja firmy i realizowanych projektów w contact center;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów oraz pracowników (obecnych i przyszłych);
 • Wzrost motywacji pracowników dzięki zaangażowaniu w konkurs;
 • Bezpłatny wstęp na Galę rozdania nagród dla przedstawicieli firmy -spotkanie z branżą;
 • Dostęp do szkoleń i warsztatów na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość przedstawienia projektów podczas konferencji branżowych (nieobligatoryjne)
 • Udział w promocji i podnoszeniu prestiżu branży call i contact center

Korzyści dla pracowników:

 • Zawodowe wyzwanie rywalizacja z najlepszymi;
 • Szansa na rozwój kariery;
 • Prestiżowe tytuły Najlepszy Team Leader, Najlepszy Zespół CC, Najlepszy zespół wspierający CC potwierdzony certyfikatem;
 • Emocjonująca przygoda
 • Bezpłatny wstęp na Galę wręczenia nagród
 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe

Jury

Zgłoszenia do konkursu podlegają wnikliwej ocenie Jury złożonego z ekspertów rynku contact center i dziedzin pokrewnych.

Historia

Nagroda Złota Słuchawka od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako nagroda specjalna. Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku, stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolegle.

Gala i rozstrzygnięcie konkursu

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda firma zgłaszająca projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do finału konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – organizacja branżowa, której celem jest edukacja, integracja branży oraz promocja najlepszych standardów działania.

Skip to content