Informacja o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego informuje, że w związku z realizacją robót drogowych, od dnia 18.12.2020 r. nieprzejezdna będzie droga powiatowa nr 5628S – ul. Bełkowska, łącząca dzielnice Bełk i Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach. Droga powiatowa nr 5628S jest trasą lokalną bitumiczną jednojezdniową o szerokości 3,70 m i posiada zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t.

Trasa objazdowa, jak dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t, prowadzić będzie drogami:

  • powiatową nr 5614S – ul. Wolności, do skrzyżowania z drogą powiatową 5343S (rondo) w Czerwionce
  • powiatową nr 5343S – ul. Furgoła – Jesionka – Zabrzańska, do skrzyżowania z drogą powiatową 5628S w m. Dębieńsko

Przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu planowane jest na dzień 21.12.2020 r.

Skip to content