Zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Rybniku od dnia 14 września 2020 roku do odwołania

1. Starostwo Powiatowe w Rybniku będzie dostępne dla klientów w godzinach:

poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30

czwartek: 7.30 – 18.00

piątek: 7.30 – 13.00


2. Referat Komunikacji będzie dostępny dla klientów w godzinach:

poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00

czwartek: 7.30 – 17.30

piątek: 7.30 – 12.30


3. Punkt Kasowy będzie dostępny dla klientów w godzinach:

poniedziałek – środa: 7.45 – 15.00

czwartek: 7.45 – 17.30

piątek: 7.45 – 12.30


4. Przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, w godzinach funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uwzględniając bezpieczeństwo obywateli i pracowników urzędu z zachowaniem poniższych zasad:

  • wejście do budynku Urzędu będzie możliwe tylko i wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu,
  • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać  dezynfekcji rąk,
  • konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu,  
  • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko i wyłącznie 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych i starszych oraz osób małoletnich) oraz pracownik/pracownicy Urzędu,
  • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu.

5. Zaleca się, aby kontakt klientów z pracownikami Urzędu następował telefonicznie, mailowo, faksem, lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP. Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie  Starostwa Powiatowego w Rybniku  w zakładce kontakt:  https://starostwo.rybnik.pl/kontakt/

Skip to content